Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Snabbintervju Malin Plaenge, kvalitetsansvarig

Vändpunkten är ett drogfritt stödboende i familjär miljö beläget i Kvarnsveden, ett lugnt naturnära område i Borlänge, södra Dalarna. Vändpunkten vänder sig till vuxna män och kvinnor och erbjuder såväl egna rum i huvudbyggnaden som anslutande utslussnings-lägenheter i omnejd. I dagsläget erbjuds totalt 14 platser.

Utbildningsföretaget Accent, erbjuder ett stort urval av kvalificerade metodkurser inom psykosocialt behandlingsarbete. Accent har tillgång till ett stort nätverk av intressanta föreläsare på hög nationell nivå. Vill du veta mer kan du läsa mer här...

Från och med den 8 april respektive 19 augusti 2014 krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra följande ämnen in eller ut ur Sverige (se SFS 2014:1032):

  • Metiopropamin
  • 5-EAPB
  • MT-45
  • W-15
  • 5-IT
  • MDAI
  • 3,4-DMMC och 4-EMC
  • Flubromazepam, diklazepam och pyrazolam

Sävik samverkar med Dog Security Scandinavia som erbjuder tjänster med välutbildade narkotika-sökhundar och professionella förare.

Dog Security Scandinavia är ett narkotikasökföretag som lägger stor vikt vid människors personliga integritet. Målet är att säkerställa drogfria miljöer. Arbetet sker genom avsökning av Säviks lokaler och utrymmen och markering av eventuella fynd. Preparat som indikeras är främst cannabis (hasch och marijuana), amfetamin, metaamfetamin, opiater (heroin, morfin och opium), kokain och ecstasy. Även syntetiska droger som t ex Spice, MDPV etc påvisas. Med hundsök indikeras innehav av droger och vid återkommande kontroller får man också långsiktiga preventiva effekter. Efter hand blir hundsökets roll mer ett förebyggande än ett kontrollerande arbete.

Sävik har nu genomfört sin största utbildningssatsning någonsin med det manualbaserade programmet C.R.A. (Community Reinforcement Approach). C.R.A. är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation, och metoden gör att personen stannar längre i behandling. C.R.A. är avsett för personer med alkohol- och drogproblem & dubbeldiagnoser och arbetar med personens missbruk och med boende, arbete, fritid och sociala kontakter.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med C.R.A. kan du kontakta Behandlingschef, Jan Raimisto, på 0709-10 65 50 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Docent Med dr Anders Tengström

Sävik samverkar sedan 2014-01-01 med beroendeforskare docent med dr Anders Tengström, Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk neurovetenskap. Anders leder utvecklingsarbetet av Säviks nuvarande behandlingsmodell under de två år projektet omfattar. Tanken är att Sävik ska integrera den senaste beroendeforskningen i den löpande verksamheten. En utgångspunkt är att göra Sävik självutvärderande gällande vårdresultat genom normerade skattningar på både grupp- som individnivå.