Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Vändpunkten i Borlänge startar ett nytt stödboende i Västerås på Djuphamnsvägen 7. Boendet öppnade 1 sept 2015 och vänder sig till vuxna män med beroendeproblematik med hemort i Mälardalen. Vill du veta mer om det nya stödboendet i Västerås kan du kontakta verksamhetsansvarige Peter Tholander på 0735-879545.

 

 

SelfHelp-kliniken utökar sin verksamhet i Stockholm med stödboende under våren 2015.

Det innebär en ytterligare förstärkning i vårdkedjan. Under sin vistelse i stödboendet arbetar patienten aktivt med sin åter-rehabilitering i öppenvård, enskilda samtal, praktik eller utbildning. Tillsammans med remittent, behandlingsterapeut och ett mobilt arbetsteamet utarbetas en genomförandeplan.

Sävik för män har under 2014 gått igenom en "extreme home makeover" av befintliga lokaler.

Vi har gjort en större investering av befintliga lokaler samt utökat verksamheten med ett Stödboende (6 platser) samt ADL-kök. Samtlig behandlingspersonal har gått igenom en C.R.A.-utbildning under hösten/vintern. Utbildningssatsningen är en del av vår uppgradering av behandlingsmodellen som leds av docent med dr Anders Tengström.

Besök Säviks hemsida...

Tallkullens HVB har funnits sedan år 2000 och riktar sig till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dubbeldiagnoser där missbruk kan vara ett inslag, är ofta förekommande.

Snabbintervju Malin Plaenge, kvalitetsansvarig

Vändpunkten är ett drogfritt stödboende i familjär miljö beläget i Kvarnsveden, ett lugnt naturnära område i Borlänge, södra Dalarna. Vändpunkten vänder sig till vuxna män och kvinnor och erbjuder såväl egna rum i huvudbyggnaden som anslutande utslussnings-lägenheter i omnejd. I dagsläget erbjuds totalt 14 platser.

Utbildningsföretaget Accent, erbjuder ett stort urval av kvalificerade metodkurser inom psykosocialt behandlingsarbete. Accent har tillgång till ett stort nätverk av intressanta föreläsare på hög nationell nivå. Vill du veta mer kan du läsa mer här...

Från och med den 8 april respektive 19 augusti 2014 krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra följande ämnen in eller ut ur Sverige (se SFS 2014:1032):

  • Metiopropamin
  • 5-EAPB
  • MT-45
  • W-15
  • 5-IT
  • MDAI
  • 3,4-DMMC och 4-EMC
  • Flubromazepam, diklazepam och pyrazolam