Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Om du är intresserad av att träffa oss i Vårdkedjan så finns vi i monter VH01:20 på Socionomdagarna 14-16 april.

Under våren kommer fem medarbetare på Active Omsorg i Linköping att genomgå en gruppledar-utbildning i metoden ACT (Acceptance Commitment Therapy) i Malmö.

Syftet är att främst lära sig att hantera stress och befrämja hälsa.

Den 1 januari 2015 startade Säviq för kvinnor sin nya enhet med kognitiv inriktning. Säviq har sedan tidigare erbjudit 12-steg för kvinnor men har nu utökat behandlingsutbudet med kognitiv behandling.

Säviqs behandling för kvinnor strävar till att skapa en modern, evidensbaserad institution där kunskap och omsorg om kvinnors utsatthet och behov präglar bemötandet samt metod.

Vårdkedjan samverkar med Docent Med dr Anders Tengström, Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk neuro-vetenskap. Anders leder utvärderingsarbetet av Vårdkedjans vårdresultat under de två år projektet omfattar.

En utgångspunkt är att göra Vårdkedjans enheter själv-utvärderande genom normerade skattningar på grupp- som individnivå. Vi tror att evidens lönar sig.

Vändpunkten i Borlänge startar ett nytt stödboende i Västerås på Djuphamnsvägen 7. Boendet öppnade 1 sept 2015 och vänder sig till vuxna män med beroendeproblematik med hemort i Mälardalen. Vill du veta mer om det nya stödboendet i Västerås kan du kontakta verksamhetsansvarige Peter Tholander på 0735-879545.

 

 

SelfHelp-kliniken utökar sin verksamhet i Stockholm med stödboende under våren 2015.

Det innebär en ytterligare förstärkning i vårdkedjan. Under sin vistelse i stödboendet arbetar patienten aktivt med sin åter-rehabilitering i öppenvård, enskilda samtal, praktik eller utbildning. Tillsammans med remittent, behandlingsterapeut och ett mobilt arbetsteamet utarbetas en genomförandeplan.

Sävik för män har under 2014 gått igenom en "extreme home makeover" av befintliga lokaler.

Vi har gjort en större investering av befintliga lokaler samt utökat verksamheten med ett Stödboende (6 platser) samt ADL-kök. Samtlig behandlingspersonal har gått igenom en C.R.A.-utbildning under hösten/vintern. Utbildningssatsningen är en del av vår uppgradering av behandlingsmodellen som leds av docent med dr Anders Tengström.

Besök Säviks hemsida...

Tallkullens HVB har funnits sedan år 2000 och riktar sig till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dubbeldiagnoser där missbruk kan vara ett inslag, är ofta förekommande.