Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Nudax är en öppenvårdsmottagning i Borlänge med en hög ambitionsnivå. Vår behandling bygger på 12 stegsmodellen, det manualbaserade programmet Recovery Dynamics. Vi har en av Dalarnas mest välutbildade och erfarna personalgrupper. Vi använder evidensbaserade metoder som vi vet fungerar.

Viktiga frågor för oss
Vi vänder oss till privatpersoner och arbetsgivare i Dalarna och erbjuder tjänster inom alkohol- och drogrelaterade frågor. Nudax en samverkanspartner som agerar snabbt, effektivt och med stort personligt engagemang. Vi finns med hela vägen.

Från ax till limpa
Vi erbjuder flera olika behandlingstjänster som bygger på aktuell forskning och egen praktisk erfarenhet. Allt från avgiftning till primärvård, vidarebehandling, utredningar, boende och anhörigvård m m. Vill du veta mer kan du kontakta Terese Sjögren på 0243-22 44 77 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den 23 november anordnar SelfHelp i Söderhamn en föreläsning om medberoende med Madeleine Swartz på CFL i Söderhamn. Dagen delas upp i två föreläsningar, kl. 14.00 och kl. 18.00 och pågår i ca tre timmar. Föreläsningen är öppen för alla i mån av plats och kostar 200 kronor för externa besökare. Föreläsningen handlar bl a om tecken på medberoende, konflikthantering, skuld och skam samt försoning och förlåtelse. Varmt välkomna!

Vill du veta mer kursen kan du kontakta Katarina Månsson på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ett läkemedel som används för att sluta röka har i en svensk studie även visat sig minska alkoholkonsumtionen hos personer med ett alkoholberoende. Forskarteamet på Göteborgs universitet har med goda resultat också testat en ny metod som på ett precist och objektivt sätt kan mäta hur mycket alkohol en individ dricker. Läs mer här

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. På vanlig svenska innebär egenkontrollen en slags garanti för att verksamheten arbetar som lagstiftaren förväntar sig. Garantin är ställd till klient, personal som uppdragsgivare.

Vad är egenkontroll inom Vårdkedjan?

 • att verksamhetens rutiner fungerar i praktiken
 • att verksamheten följer de planer som finns
 • att de planerade kontrollerna utförs
 • att anställda blir informerade på ett bra sätt
 • att anställda känner sig insatta i arbetet med egenkontrollen
 • att journaler och dokumentation inom verksamheten är tillräckliga och fungerande
 • hur man kan förenkla rutiner eller tillämpa nya arbetssätt.

Fyrkant Egenkontroll

Kvalité är viktigt. Både för utförare, klient och uppdragsgivare. Vår egen internrevisionen bygger på samma modell som IVO utgår från vid sina tillsyner. Syftet är av lärande karaktär och målet är att alla bolag ska hålla en bra och jämn kvalité. Men hur fungerar Vårdkedjans internrevision?

 • Två personal från 2 andra bolag gör tillsyn hos det 3:e bolaget
 • Elva avsnitt med totalt 146 frågor
 • Är webbaserad och sker digitalt
 • Utfallet följs upp månadsvis
 • Målet är att erbjuda en rättsäker och god vård

Revisionsaktiviteter

Actives nya verksamhet, UngMo, ett hem för unga kvinnor med barn, ligger vackert belägen vid sjön Hövern. Här får unga mammor med barn hjälp och stöd i sin roll som förälder och i anknytningen till barnet men också det praktiska, var de kan vända sig när det behöver insatser från samhället.

Huset har rum för fem kvinnor med barn, två fullt fungerande och utrustade kök, två vardagsrum och fyra toaletter med dusch eller badkar. Det finns också en trerumslägenhet för utslussningsboende på gården.

Utomhus finns en stor gräsmatta med fruktträd och ett litet lusthus i glas, vackra promenadvägar och närhet till sjön.

Teamet på UngMo består av behandlingspersonal, socionom, beteendevetare, barnpsykolog och en sjuksköterska.

SelfHelps öppenvård i Stockholm har kompletterat sin verksamhet med stödboende.

Selfhelps stödboende möjliggör en trygg och strukturerad övergång till vardagen och samhället efter gjord behandling. Målet med stödboendet är att den boende stärks ytterligare i sin nykterhet, hittar arbete, praktik eller utbildning samt får verktyg för att hantera ett eget och självständigt boende.

Under vistelsen i stödboende arbetar patienten aktivt med återrehabilitering i form av öppenvårdsbehandling, enskilda samtal, praktik eller utbildning. Tillsammans med remittent, behandlingsterapeut och mobila arbetsteamet utarbetas en väl strukturerad genomförandeplan. Vi är övertygade om att en aktiv sam­verkan ger större fördelar till såväl patient, anhöriga som uppdragsgivare.

Vändpunkten i Borlänge är ett stödboende som arbetar med att vägleda de boende tillbaka in i samhället efter individuella förutsättningar.

Vändpunkten har utvecklat sitt erbjudande genom att initiera ett samarbete med Nudax öppenvård i Borlänge. Samarbetet bygger på eget boende på Vändpunkten i kombination med en öppenvårdsbehandling genom Nudax 12-stegsprogram.

 Konceptet vänder sig till både offentliga som privata uppdragsgivare.