Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

 

Är du intresserad av modern kvinnobehandling? SäviQs kvinnobehandling med kognitiv inriktning har nu funnits över ett år. SäviQ har tidigare erbjudit 12-steg för kvinnor men har renodlat med en kognitiv inriktning. SäviQ:s kvinnobehandling strävar till att skapa en modern, evidensbaserad institution där kunskap och omsorg om kvinnors utsatthet och behov präglar bemötandet samt metod. Läs mer här.....

BillsBo i Tierp vänder sig till unga kvinnor 14 – 22 år med missbruks-problematik. Behandlingen bygger på en miljöterapeutisk grund med KBT-inriktning.

 

Som ett naturligt led kör BillsBo igång med familjevård. BillsBo söker nu familjehem som vill delta i en ny spännande del av BillBos verksamhet. Har du en ordnad familjesituation och är intresserad av att göra skillnad för utsatta ungdomar och barn? Kontakta Sara Eklund,0703-859166, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Solviken HVB är beläget i Målilla, Småland. Verksamheten vänder sig till vuxna och har 36 platser. Vi har flera olika fastigheter för aktiviteter samt ett träningskök. Lokalerna är delvis handikappanpassade.
Vi vänder oss till två målgrupper:

  • Samsjuklighet
  • Omvårdnad

Behandlingsinnehållet bygger på den boendes önskemål samt uppdraget från placerande kommun.
Vi har psykiatrisjuksköterska på plats fem dagar i veckan samt egen konsultpsykiater.
Våra aktivitetslokaler erbjuder målning, pyssel, matlagning, bakning m.m. I närområdet finns simhall, träningslokaler, bibliotek och köpcentrum. Inom gångavstånd finns en närbutik.
Solviken har funnits sedan 1930-talet och vi har lång erfarenhet av att möta personer med samsjuklighet och omvårdnadsbehov. Vill du veta mer om Solviken kan du kontakta föreståndare Monika Svensson på 0495-205 06.

En av Säviks terapeuter, Elisabeth Wallgren, har genomgått en utbildning i CRAFT. CRAFT (Community Reinforcement And Family Training) är ett evidensbaserat program som baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).
 
CRAFT hjälper familjemedlemmar till en person med missbruk till en ökad livskvalitet samt stödja och motivera sin närstående till behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblematik med stor erfarenhet om personen. Erfarenheten kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. I CRAFT får de anhöriga lära sig nya strategier för kommunikation och förhållningssätt.
 
3 övergripande mål:
1. Förbättra anhöriges välbefinnande
2. Minska den närståendes missbruk

Nudax är en öppenvårdsmottagning i Borlänge med en hög ambitionsnivå. Vår behandling bygger på 12 stegsmodellen, det manualbaserade programmet Recovery Dynamics. Vi har en av Dalarnas mest välutbildade och erfarna personalgrupper. Vi använder evidensbaserade metoder som vi vet fungerar.

Viktiga frågor för oss
Vi vänder oss till privatpersoner och arbetsgivare i Dalarna och erbjuder tjänster inom alkohol- och drogrelaterade frågor. Nudax en samverkanspartner som agerar snabbt, effektivt och med stort personligt engagemang. Vi finns med hela vägen.

Från ax till limpa
Vi erbjuder flera olika behandlingstjänster som bygger på aktuell forskning och egen praktisk erfarenhet. Allt från avgiftning till primärvård, vidarebehandling, utredningar, boende och anhörigvård m m. Vill du veta mer kan du kontakta Terese Sjögren på 0243-22 44 77 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den 23 november anordnar SelfHelp i Söderhamn en föreläsning om medberoende med Madeleine Swartz på CFL i Söderhamn. Dagen delas upp i två föreläsningar, kl. 14.00 och kl. 18.00 och pågår i ca tre timmar. Föreläsningen är öppen för alla i mån av plats och kostar 200 kronor för externa besökare. Föreläsningen handlar bl a om tecken på medberoende, konflikthantering, skuld och skam samt försoning och förlåtelse. Varmt välkomna!

Vill du veta mer kursen kan du kontakta Katarina Månsson på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ett läkemedel som används för att sluta röka har i en svensk studie även visat sig minska alkoholkonsumtionen hos personer med ett alkoholberoende. Forskarteamet på Göteborgs universitet har med goda resultat också testat en ny metod som på ett precist och objektivt sätt kan mäta hur mycket alkohol en individ dricker. Läs mer här

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. På vanlig svenska innebär egenkontrollen en slags garanti för att verksamheten arbetar som lagstiftaren förväntar sig. Garantin är ställd till klient, personal som uppdragsgivare.

Vad är egenkontroll inom Vårdkedjan?

  • att verksamhetens rutiner fungerar i praktiken
  • att verksamheten följer de planer som finns
  • att de planerade kontrollerna utförs
  • att anställda blir informerade på ett bra sätt
  • att anställda känner sig insatta i arbetet med egenkontrollen
  • att journaler och dokumentation inom verksamheten är tillräckliga och fungerande
  • hur man kan förenkla rutiner eller tillämpa nya arbetssätt.

Fyrkant Egenkontroll