Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Tallkullens HVB i Katrineholm vänder sig till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dubbeldiagnoser är ofta förekommande där missbruk kan vara ett inslag, Tallkullen erbjuder 16 platser varav 6 är träningslägenheter.

Många av våra klienter placeras under en längre tid då funktionshindren är av mer kronisk karaktär.

Andra placerade har en betydligt kortare vistelse på Tallkullen. Tallkullen ligger i utkanten av Katrineholm med bra kommunikationer. En promenad till centrum, där det bl a finns ett väl utbyggt tågnätverk, tar ca 20 minuter. 

 

Selfhelps stödboende Åsen, vänder sig till män och kvinnor med beroendeproblematik som har genomgått primärbehandling och nu är redo att ta nästa steg. Åsen är ett boende där trygghet, stabilitet och rutiner skapar ramarna. Genom individuellt anpassade metoder arbetar vi med den boendes motivation och stärker den egna drivkraften mot en förändrad livssituation.

Regelbundna AA och NA möten samt täta alkohol- och drogtester bidrar även till nykterheten. Vi tar även emot boende med substitutionsbehandling.

 

Inflytande, möjlighet till påverkan och ansvar är A och O för ett bra boende hos oss. I genomförandeplanen sätter vi upp korta och långa målsättningar utifrån individens behov. Varje boende har en kontaktperson som ansvarar för uppföljning av genomförandeplanen och återkoppling till remittenten. Boendet ligger i Hägerstensåsen ca 15 min med t-bana från Stockholms centrum.

Vändpunktens stödboende i Borlänge vägleder människor tillbaka till samhället efter individuella förutsättningar.

Vändpunkten har nu utvecklat ett gemensamt koncept med Nudax öppenvård i Borlänge. Samarbetet bygger på ett boende på Vändpunkten och Nudax öppenvårdsprogram. Enkelt men bra. Konceptet vänder sig till offentliga som privata uppdragsgivare.

Vill du veta mer kan du vända dig till Terese Sjögren (0705–76 24 46) eller Peter Tholander (0735-879545).

Utveckling är spännande. PSAB driver en ny familjevårdsenhet i Östergötland sedan 1 september 2016.

 

Verksamhetschef för PSAB i Östergötland är Angelica Ljungkranz. Angelica är socionom och kommer från Familjehemskonsulenter AB. Angelica har mångårig erfarenhet av utredningar riktade till vuxna, ungdomar & barn samt jour & familjehem. Vi hälsar Angelica välkommen till Vårdkedjan. Läs mer...

 

Är du intresserad av modern kvinnobehandling? SäviQs kvinnobehandling med kognitiv inriktning har nu funnits över ett år. SäviQ har tidigare erbjudit 12-steg för kvinnor men har renodlat med en kognitiv inriktning. SäviQ:s kvinnobehandling strävar till att skapa en modern, evidensbaserad institution där kunskap och omsorg om kvinnors utsatthet och behov präglar bemötandet samt metod. Läs mer här.....

BillsBo i Tierp vänder sig till unga kvinnor 14 – 22 år med missbruks-problematik. Behandlingen bygger på en miljöterapeutisk grund med KBT-inriktning.

 

Som ett naturligt led kör BillsBo igång med familjevård. BillsBo söker nu familjehem som vill delta i en ny spännande del av BillBos verksamhet. Har du en ordnad familjesituation och är intresserad av att göra skillnad för utsatta ungdomar och barn? Kontakta Sara Eklund,0703-859166, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Solviken HVB är beläget i Målilla, Småland. Verksamheten vänder sig till vuxna och har 36 platser. Vi har flera olika fastigheter för aktiviteter samt ett träningskök. Lokalerna är delvis handikappanpassade.
Vi vänder oss till två målgrupper:

  • Samsjuklighet
  • Omvårdnad

Behandlingsinnehållet bygger på den boendes önskemål samt uppdraget från placerande kommun.
Vi har psykiatrisjuksköterska på plats fem dagar i veckan samt egen konsultpsykiater.
Våra aktivitetslokaler erbjuder målning, pyssel, matlagning, bakning m.m. I närområdet finns simhall, träningslokaler, bibliotek och köpcentrum. Inom gångavstånd finns en närbutik.
Solviken har funnits sedan 1930-talet och vi har lång erfarenhet av att möta personer med samsjuklighet och omvårdnadsbehov. Vill du veta mer om Solviken kan du kontakta föreståndare Monika Svensson på 0495-205 06.

En av Säviks terapeuter, Elisabeth Wallgren, har genomgått en utbildning i CRAFT. CRAFT (Community Reinforcement And Family Training) är ett evidensbaserat program som baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).
 
CRAFT hjälper familjemedlemmar till en person med missbruk till en ökad livskvalitet samt stödja och motivera sin närstående till behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblematik med stor erfarenhet om personen. Erfarenheten kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. I CRAFT får de anhöriga lära sig nya strategier för kommunikation och förhållningssätt.
 
3 övergripande mål:
1. Förbättra anhöriges välbefinnande
2. Minska den närståendes missbruk