Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Active Omsorg har vunnit ramavtal med Linköpings kommun gällande familjestödjande insatser!

Vårdkedjan deltar på HVB- och Familjehemsdagen i Umeå, på Folkets hus den 12 oktober.

Vårdkedjan erbjuder Abstinensbehandling, Utredning, Öppenvård, Behandling, Utbildning, Stödboende, Eftervård & Familjevård.

Välkomna att besöka vår monter så får vi berätta mer om våra fina verksamheter i Vårdkedjan.

Fakta om HVB- och Familjehemsdagen på Umeå Folkets Hus

Det är ett slutet branschevenemang avsett för dig som arbetar med placeringar inom socialtjänsten eller har en ledande befattning inom socialtjänst, kriminalvård eller landsting. Dagen är helt kostnadsfritt.

Här träffar ni potentiella samarbetspartners, hittar nya HVB/Familjehem, tar del av senaste nytt och får massor med inspiration till er dagliga verksamhet.

Välkomna!

Affärsenheten Individ & Familj bjuder in sina chefer och medarbetare till sex samverkansdagar i Vårdkedjans regi. Samverkan och öppenhet är viktig för oss.

Dagarna innehåller presentation om varandras verksamheter där chefer och medarbetare får en inblick i varandras dagliga verksamheter, detta är ett sätt att uppmärksamma våra chefer och medarbetare och samtidigt utveckla Vårdkedjans grundídé.

Syftet är att få träffa kolleger inom affärsenheten och delta i ett erfarenhetsutbyte inom Vårdkedjan.

Målet är att få djupare kunskap om övriga verksamheter inom affärsenheten så att vi kan skapa ett starkt varumärke tillsammans.

Vår övertygelse är att samverkan i större utsträckning är till fördel för både klienter och remittenter.

 

Hur vet vi att klienten får rätt vård? Ska man mäta vårdresultat? Ja, vi tycker det! Docent Anders Tengström leder vårt utvärderingsprojekt som går ut på att mäta vårdresultat. Målet är att alla Vårdkedjans enheter ska bli självutvärderande. Utvärderingen sker genom upprepade mätningar med normerade självskattningar. Resultatet utvärderas sedan på grupp- som individnivå. Vi tror att evidens lönar sig?

 

Vill du veta mer om Åsen kan du läsa här..........

Tallkullens HVB i Katrineholm vänder sig till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dubbeldiagnoser är ofta förekommande där missbruk kan vara ett inslag, Tallkullen erbjuder 16 platser varav 6 är träningslägenheter.

Många av våra klienter placeras under en längre tid då funktionshindren är av mer kronisk karaktär.

Andra placerade har en betydligt kortare vistelse på Tallkullen. Tallkullen ligger i utkanten av Katrineholm med bra kommunikationer. En promenad till centrum, där det bl a finns ett väl utbyggt tågnätverk, tar ca 20 minuter. 

 

Selfhelps stödboende Åsen, vänder sig till män och kvinnor med beroendeproblematik som har genomgått primärbehandling och nu är redo att ta nästa steg. Åsen är ett boende där trygghet, stabilitet och rutiner skapar ramarna. Genom individuellt anpassade metoder arbetar vi med den boendes motivation och stärker den egna drivkraften mot en förändrad livssituation.

Regelbundna AA och NA möten samt täta alkohol- och drogtester bidrar även till nykterheten. Vi tar även emot boende med substitutionsbehandling.

 

Inflytande, möjlighet till påverkan och ansvar är A och O för ett bra boende hos oss. I genomförandeplanen sätter vi upp korta och långa målsättningar utifrån individens behov. Varje boende har en kontaktperson som ansvarar för uppföljning av genomförandeplanen och återkoppling till remittenten. Boendet ligger i Hägerstensåsen ca 15 min med t-bana från Stockholms centrum.

Vändpunktens stödboende i Borlänge vägleder människor tillbaka till samhället efter individuella förutsättningar.

Vändpunkten har nu utvecklat ett gemensamt koncept med Nudax öppenvård i Borlänge. Samarbetet bygger på ett boende på Vändpunkten och Nudax öppenvårdsprogram. Enkelt men bra. Konceptet vänder sig till offentliga som privata uppdragsgivare.

Vill du veta mer kan du vända dig till Terese Sjögren (0705–76 24 46) eller Peter Tholander (0735-879545).

Utveckling är spännande. PSAB driver en ny familjevårdsenhet i Östergötland sedan 1 september 2016.

 

Verksamhetschef för PSAB i Östergötland är Angelica Ljungkranz. Angelica är socionom och kommer från Familjehemskonsulenter AB. Angelica har mångårig erfarenhet av utredningar riktade till vuxna, ungdomar & barn samt jour & familjehem. Vi hälsar Angelica välkommen till Vårdkedjan. Läs mer...