Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Från och med Januari tar Nudax emot sina första klienter med spelmissbruk, de kommer att gå sex veckor heltid i primärbehandling där utvärdering görs om fortsatt eftervård. Nudax tillämpar en manualbaserad behandlingsmodell för spelberoende i grupp. Läs mer på www.nudax.se

Vi tar även emot klienter med spelmissbruk på Selfhelp, Säviq, Sävik.

Spelmissbruk likställs med annat missbruk

Från och och med årsskiftet 2017-2018 kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i Socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner liksom Landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar.