Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Affärsenheten Individ & Familj bjuder in sina chefer och medarbetare till sex samverkansdagar i Vårdkedjans regi. Samverkan och öppenhet är viktig för oss.

Dagarna innehåller presentation om varandras verksamheter där chefer och medarbetare får en inblick i varandras dagliga verksamheter, detta är ett sätt att uppmärksamma våra chefer och medarbetare och samtidigt utveckla Vårdkedjans grundídé.

Syftet är att få träffa kolleger inom affärsenheten och delta i ett erfarenhetsutbyte inom Vårdkedjan.

Målet är att få djupare kunskap om övriga verksamheter inom affärsenheten så att vi kan skapa ett starkt varumärke tillsammans.

Vår övertygelse är att samverkan i större utsträckning är till fördel för både klienter och remittenter.