Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

En av Säviks terapeuter, Elisabeth Wallgren, har genomgått en utbildning i CRAFT. CRAFT (Community Reinforcement And Family Training) är ett evidensbaserat program som baseras på CRA (Community Reinforcement Approach, KBT-kognitiv beteendeterapi och MI-motiverande samtal (MI).
 
CRAFT hjälper familjemedlemmar till en person med missbruk till en ökad livskvalitet samt stödja och motivera sin närstående till behandling och nykter-/drogfrihet. I CRAFT ser man anhöriga som resurspersoner till personen med missbruksproblematik med stor erfarenhet om personen. Erfarenheten kan vara till hjälp för att motivera den närstående till förändring. I CRAFT får de anhöriga lära sig nya strategier för kommunikation och förhållningssätt.
 
3 övergripande mål:
1. Förbättra anhöriges välbefinnande
2. Minska den närståendes missbruk