Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Active Omsorg i Linköping kommer under hösten 2016 att öppna en ny enhet som riktar sig till unga mammor med barn.

Enheten kommer att främst arbeta med habilitering för unga kvinnor som väntar på förlossning eller fått barn och bedömts ha behov av:

•kartläggning av individuella behov och stöd i sin föräldraförmåga och anknytningsmönster,

•förmedla kunskaper och stöd till anhöriga och andra närstående,

•hjälp med att kontakta rätt myndigheter och samordna insatser samt

•ge information och utbildning om anknytning, föräldraskap och barns behov och utveckling.

•Expertkunnande och stödsamtal förmedlas av leg psykolog med tillhörande behandlarteam

Ett tätt samarbete kommer ske mellan habiliteringsteamet och Landstingets Mödra- och Barnavårdscentral samt Landstingets specialstöd.

 

Insatserna kan till exempel vara:

•Information/ utbildning om ev. funktionsnedsättning.

•Kartläggning av individuella behov.

•Hjälp med att kontakta rätt myndighet och få insatserna samordnade.

•Prova ut och träna med olika hjälpmedel.

•Rådgivning och stöd av till exempel arbetsterapeut, fritidspedagog, kurator, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog, sjuksköterska, läkare, logoped.

•Behandling.

•Att få expertkunnande förmedlat till viktiga personer, till exempel personal i förskola/skola, boende, daglig verksamhet och personliga assistenter.

 

•Stöd till anhöriga och andra närstående.