Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

SelfHelp utökar sin verksamhet i Stockholm med stödboende under våren 2015. Det innebär en ytterligare förstärkning i vårdkedjan. Under sin vistelse i stödboendet arbetar patienten aktivt med sin återrehabilitering i öppenvård, enskilda samtal, praktik eller utbildning. Tillsammans med remittent, behandlingsterapeut och ett mobilt arbetsteam utarbetas en genomförandeplan som följs under hela placeringen.

 

selfhelp2