Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Under våren kommer fem medarbetare på Active Omsorg i Linköping att genomgå en gruppledar-utbildning i metoden ACT (Acceptance Commitment Therapy) i Malmö.

Syftet är att främst lära sig att hantera stress och befrämja hälsa.