Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Vad innebär Vårdkedjans kvalitetsarbete?
-Kvalitetsarbetet innebär att vi planerar, leder, kontrollerar, följer upp, utvärderar och förbättrar verksamheterna inom Vårdkedjan. Genom rätt insatser säkrar vi hög kvalitet och god vård för de barn, unga och vuxna som tillhandahåller våra tjänster.

Vilka är de viktigaste kvalitetsfrågorna just nu?
-Utvärdering och uppföljning av vårdresultatet inom Vårdkedjan. Internrevision med fokus på dokumentation, personal och tillståndsefterlevnad.

Hur ser kvalitets-planeringen ut 2015?
-Under hösten sjösätter vi en internrevision som följer upp alla enheter i Vårdkedjan. Samtidigt pågår en inventering av bolagens behov av kvalitetsledningssystem. Utvärdering av vårdresultat startar upp under våren tillsammans med docent Med dr Anders Tengström.