Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Metiopropamin och 5-EAPB är ämnen som strukturellt liknar metamfetamin respektive ecstasy. MT-45 och W-15 är syntetiska opioider. Substansen 5-IT har tidigare varit kontrollerad som hälsofarlig vara i Sverige, men efter utredning av ECNN (Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk) och beslut i EU:s ministerråd ska alla medlemsländer senast den 13 oktober i år kontrollera 5-IT på samma sätt som narkotika. MDAI är ett ämne som strukturellt liknar ecstasy. 3,4-DMMC och 4-EMC tillhör gruppen katinoner. Flubromazepam, diklazepam och pyrazolam är bensodiazepiner.