Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Sävik samverkar med Dog Security Scandinavia som erbjuder tjänster med välutbildade narkotika-sökhundar och professionella förare.

Dog Security Scandinavia är ett narkotikasökföretag som lägger stor vikt vid människors personliga integritet. Målet är att säkerställa drogfria miljöer. Arbetet sker genom avsökning av Säviks lokaler och utrymmen och markering av eventuella fynd. Preparat som indikeras är främst cannabis (hasch och marijuana), amfetamin, metaamfetamin, opiater (heroin, morfin och opium), kokain och ecstasy. Även syntetiska droger som t ex Spice, MDPV etc påvisas. Med hundsök indikeras innehav av droger och vid återkommande kontroller får man också långsiktiga preventiva effekter. Efter hand blir hundsökets roll mer ett förebyggande än ett kontrollerande arbete.