Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Docent Med dr Anders Tengström

Sävik samverkar sedan 2014-01-01 med beroendeforskare docent med dr Anders Tengström, Karolinska Institutet (KI), Institutionen för klinisk neurovetenskap. Anders leder utvecklingsarbetet av Säviks nuvarande behandlingsmodell under de två år projektet omfattar. Tanken är att Sävik ska integrera den senaste beroendeforskningen i den löpande verksamheten. En utgångspunkt är att göra Sävik självutvärderande gällande vårdresultat genom normerade skattningar på både grupp- som individnivå.