Häng med på vad som händer inom vårdkedjan.

Datum: 11 och 12 april

Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65 i Stockholm.

Program: http://vuxnaochpsykiskhalsa.se/program/ 

I dagens samhälle upplevs den psykiska ohälsan hos den vuxna befolkningen som ett allt större, växande samhällsproblem.  Kunskapen hos vårdgivaren behöver öka och tillägnas både offentlig sektor som privat. Attityder behöver förändras, att ha ett ”psykiskt funktionshinder” behöver inte innebära att man inte är arbetsför, likaväl som det kan innebära just det! Personer med psykisk funktionsnedsättning behöver ett individanpassat stöd av psykiatrin, socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att stanna kvar i och komma ut i arbetslivet. Därför är det av yttersta vikt att dessa parter samarbetar i en gemensam plattform och att vårdgivaren ges förutsättningar av berörda myndigheter och organisationer.

Varmt välkomna!

Läs mer om Tallkullen www.tallkullen .se och om Solviken www.solviken.se